EKH Certificaat

Wij zijn een EKH gecertificeerd bedrijf!

EKH heeft zich ten doel gesteld het veiligheidsniveau op het gebied van hijs- en hefmiddelen op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Dit doet zij door de wettelijke normen en richtlijnen, die van toepassing zijn op het keuren van hijs- en hefmiddelen, op eenduidige wijze in praktijk te brengen.

De Europese Machinerichtlijn en de Arbeidsmiddelenrichtlijn zijn opgenomen in de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en de Warenwet. 
De EKH heeft de wettelijke normen en eisen uitgewerkt in de werkvoorschriften voor de keurmeesters (onder de haak & boven de haak). 

Van deze werkvoorschriften zijn korte samenvattingen opgesteld, die een indruk geven van de wijze waarop EKH met regelgeving omgaat:

 • Bedrijfsvoering hijskranen en hijswerktuigen (download)
 • Bedrijfsvoering hef- en hijsgereedschappen (download)

De begrippen inspectie en keuring worden door velen, inclusief de wetgever, regelmatig door elkaar gebruikt. De brancheorganisatie EKH wil u hierin graag duidelijkheid bieden. 

 • een inspectie is een onderzoek of een hijs- en hefmiddel nog veilig te gebruiken is
 • een keuring is een onderzoek met de beoordeling of het hijs- en hefmiddel aan de voorschriften voldoet; dit wordt vastgelegd in een keuringsrapport 

 

Welke hijs- en hefmiddelen vallen hier onder?

De hijs- en hefmiddelen zijn weer als volgt te verdelen in twee groepen:

 • hijswerktuigen (bijvoorbeeld hijskranen in de hal)
 • hijs- en hefgereedschappen 

Voor beide groepen zijn specifieke inspectie- en keuringsnormen vastgelegd met als basis onder andere fabrikantenvoorschriften, normen en wettelijke eisen. EKH heeft deze naar de praktijk vertaald en opgenomen in de EKH-werkvoorschriften. Hierin staat zeer gedetailleerd omschreven welke handelingen door EKH-keurmeesters moeten worden uitgevoerd bij de (her)keuring van de hijs- en hefmiddelen.

Ook heeft EKH de werkvoorschriften samengevat in twee publicaties:

 • het handboek EKH Bedrijfsvoering Hijs- en Hefgereedschap (digitaal te downloaden) en
 • het handboek EKH Bedrijfsvoering Hijskranen (-werktuigen) (eveneens digitaal te downloaden).

 

EKH Onder de haak

EKH-leden ‘Onder de haak’ houden zich o.a. bezig met de keuring van de volgende zaken:

 • Kettingwerk
 • Haken
 • Laadvorken en C-haken
 • Staalkabels
 • Touwwerk
 • Hijsklemmen
 • Vijzels
 • Hefkussens
 • Blokken
 • Takels, lieren en loopkatten
 • Heftruckvorken
 • Hydraulische werkplaatskranen
 • Pallettrucks
 • Hijsbanden
 • Hijsmagneten
 • Vacuüm hijsgereedschap
 • Hijsjukken, traversen, evenaars e.d.
 • Klap-, kantel- en stortbakken e.d.
 • Nieuwe voorzetapparatuur vorkheftrucks
 • Plaatogen
 • Spanschroeven
 • Personen werkbakken
 • Valbeveiligingsmiddelen zoals harnassen en andere gordels, karabijnhaken, lijnen en geweven bandmateriaal, valblokken
 • Monorailbalken voor loopkatten met takels
 • Ondersteuningen voor wand- en kolomzwenkkranen
 • Duw- & verrijdbare portaalkranen
 • Heftafels
 • Sjorbanden en sjorkettingen
 • Containers voor landgebruik
 • Afdaalmiddelen


EKH heeft een handzaam digitaal boekje samengesteld (Handboek Bedrijfsvoering hijs- en hefgereedschap) dat u hier kunt downloaden.

Klik op onderstaande afbeelding om het complete overzicht met inspectie- en keuringstermijnen te downloaden als PDF-bestand.

Klik hier om de keuringstermijnen te bekijken.

EKH Boven de haak

EKH-bedrijven ‘boven de haak’ keuren standaard-typen hijskranen en hijswerktuigen, die aan een vaste plaats of baan zijn gebonden. Over het algemeen worden deze kranen en hijswerktuigen in fabriekshallen toegepast. 

Voorbeelden:
• loopkranen (bovenlopend of onderhangend)
• portaalkranen
• zwenkkranen (kolom- of muur-)
• hangbaansystemen (monorailsystemen)
• alle aan bovengenoemde kranen verbonden takels
• vast opgestelde takels

EKH heeft een handzaam digitaal boekje samengesteld (Handboek Bedrijfsvoering hijskranen (-werktuigen)) dat u hier kunt downloaden.

Klik hier om de keuringstermijnen te bekijken